Konec avgusta od 27. do 31. je v Ljubljani potekala 14.konferenca evropskega združenja učiteljev japonskega jezika, ki sodi med najpomembnejše dogodke na tem področju na svetu. Udeležilo se je je skoraj 1000 delegatov iz vsega sveta. SJPS se je aktivno vključil v pripravo in izvedbo conference. Naši člani so sponzorirali konferenco in dogodke ob njej. Pomagali pa smo tudi pri promociji tega pomembnega dogodka, zlasti v povezavi z mestno občino Ljubljana.